Zalety faktoringu

Kiedy polecam zdecydować się na faktoring? Na taką współpracę mogą zdecydować się firmy, które niekoniecznie mają przekonanie do kredytów bankowych, a którym zależy na zachowaniu płynności finansowej. Usługi faktoringu są takim rozstrzygnięciem. Ich specyfika polega na tym, że firma faktoringowa przejmuje na siebie zobowiązania klientów danego przedsiębiorstwa.

Co znaczy to, że spłaca ona wszelkie należności, jakie wynikają z wystawionych dla nich faktur.
Takie należności są spłacane szybko, bez opóźnień. To wpływa na to, że firmy, które korzystają z usług faktoringu, nie muszą czekać na spłatę wystawionych faktur. Niekiedy natomiast muszą one ponosić koszty swoich usług czy towarów, bo usługi faktoringu pociągają za sobą również koszty. Żadna firma faktoringowa nie spłaca cudzych należności zupełnie za darmo. Od każdej spłacane faktury należy jej się konkretny procent. Wysokość tej prowizji ustalana jest osobiście i na czas obowiązywania umowy. Prowizja taka może wynieść kilka lub kilkanaście procent. Bez wątpienia faktorantowi zawsze będzie zależało, ażeby prowizja ta była jak najniższa. Faktorowi odwrotnie. Faktem jednak jest to, że współpraca taka jest korzystna dla obu stron. Faktorant zarabia na prowizjach od faktur, a faktorant ma stałe wpływy, bo wystawiane przez niego faktury są spłacane automatycznie. W ten sposób nie musi on przejmować się tym, czy otrzyma należną mu zapłatę. W taki sposób sporo firm chroni się przed kłopotami finansowymi. Faktoring jest forma współpracy, do której z czasem na pewno przekona się jeszcze sporo przedsiębiorstw.
Zobacz również: faktoring.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz