Literatura romantyczna

Literatura romantyczna to największy dorobek polskiej literatury. okres powstań narodowowyzwoleńczych , a dodatkowo zmiany w kierunkach filozoficznych wyzwoliły w autorach nowe sposobności. Mickiewicz, Słowacki, Norwid na łamach swoich poematów dzielili się z czytelnikami własnymi rozterkami wplatając je w skomplikowane momenty historyczne narodu polskiego.

Pan Tadeusz to epopeja narodowa opisująca romantyczną miłość Tadeusza i Zosi na tle dążeń do niepodległości Obywateli Polski. Nadzieje polskiej szlachty związane z hasłami wolności i równości głoszonymi przez Napoleona okazały się jednak płonne. Po raz kolejny Mieszkańcy Polski wykazali się naiwnością polityczną i nadaremnie walczyli „za wolność naszą i waszą”. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ukazujący zmierzch istnienia polskiej szlachty stał się epopeją narodową i na stabilne wszedł do kanonu lektur szkolnych. Niestety archaizmy językowe i nieaktualna tematyka sprawiają, że młodzi uczniowie nie wolą zmierzyć się z tym dziełem. Pan Tadeusz streszczenie opisuje dzieje bohaterów, ichniejszym charakterystykę, uzasadnia kontekst historyczny, symboliczny wyraz scen, ale nie oddaje pełnych walorów arcydzieła. Jest natomiast duże prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się właśnie z streszczeniem, oglądnięciu ekranizacji jako dojrzali czytelnicy wrócą do czytania Pana Tadeusza. Romantyzm choćby dziś niemodny, to jednak daje możliwość nam wierzyć w ideały, wartości. Pan Tadeusz jest przykładem jak narzucony kanon lektur nieprzystosowany do wieku i zainteresowań uczniów zniechęca do czytania zamiast wyrabiać pozytywne nawyki.

Sprawdź: Pan Tadeusz

Jeden komentarz

Dodaj komentarz