Urządzenia pomiarowe

 

Rzadko zastanawiamy się nad tym, dlaczego wszelkie urządzenia służące do pomiarów i wykonywania analiz są tak ważne. A odpowiedź na to jest bardzo prosta, gdyby nie one środowisko bardzo szybko uległoby degradacji a niesprawdzane urządzenia czy niesprawna sieć energetyczna zagrażałaby naszemu bezpieczeństwu. Jakie więc urządzenia przyczyniają się do zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska? Z ekologicznego punktu widzenia jednym z najważniejszych urządzeń wspomagających ochronę środowiska są analizatory spalin, które bardzo często widzimy na stacjach diagnostycznych. Emisja spalin jest ograniczona przepisami prawnymi, dlatego także właściwe służby Państwowe dysponują takimi urządzeniami. Podczas sprawdzeniu drogowych nierzadko za pomocą miernika zostaje sprawdzana emisja spalin w samochodzie zatrzymanej do testom osoby. Innym urządzeniem pomiarowym są analizatory jakości energii, które pozwalają na pomiar napięć, prądów, mocy czynnej, biernej i pozornej a też energii czynnej i biernej, generowanej oraz dodatkowo pobranej. Dalszym spośród wielu urządzeń służących do pomiarów są mierniki cęgowe, które pozwalają na pomiar prądu w pojedynczym przewodzie. A kolejnymi spośród wielu innych są luksomierze, które są miernikami natężenia oświetlenia w budynkach. Podobnych narzędzi jest co niemiara. Każde posiada inne zastosowanie, każde służy do innych czynności, niemniej jednak łączy ich jedna bardzo ważna kwestia, są potrzebne do tego, żeby sprawdzać jakość a tym samym do tego, żeby codziennymi zapewniać nam bezpieczeństwo.

Należy sprawdzić: circutor.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz