Uprawnienia w branży budowlanej – co warto wiedzieć?

Praca w budownictwie daje wiele opcji. Sprzyja temu sposobność podnoszenia kwalifikacji, dzięki podejściu do egzaminu na uprawnienia budowlane. Trzeba jednakże pamiętać, że właściwie każdy kandydat ubiegający się o takie uprawnienia musi spełnić warunki, które z dużą dokładnością są określone w przepisach prawa budowlanego.

Dotyczą one tytułu zawodowego kierunkowego, wyższego lub średniego, jak także stażu na budowie.
Co jeszcze powinno się mieć świadomość tego na temat uprawnień budowlanych?
Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza część to test składający się z pytań zamkniętych z trzema możliwymi odpowiedziami. Jeśli kandydat uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej w następnych dniach może przystąpić do części ustnej, która jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Trzeba zaznaczać, że egzamin na uprawnienia w budownictwie organizowany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Część pisemna odbywa się w całym kraju w jednakowym czasie. Kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane musi wybrać jedną z kilku specjalności w obrębie której, preferuje zyskać dane uprawnienia. Zasadniczo uprawnienia dzielą się na dwie główne kategorie. Jedna z działu dotyczy kierowania pracami budowlanymi, a druga projektowania. Dzielą się one na sporo specjalności jest to w głównej mierze specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna a także instalacyjna z zakresu instalacji urządzeń wentylacyjnych, kanalizacyjnych, elektrycznych czy telekomunikacyjnych. Specjalność inżynieryjna dzieli się na mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną oraz wyburzeniową.

Więcej informacji na stronie: uprawnienia budowlane.