Prowadzenie budowy

Poznań to centrum Wielkopolski i nic w tym dziwnego. To tutaj znajduje się spora większość firm sektora usługowego, najistotniejsze uczelnie (żeby wymienić tylko prestiżowy Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza) i wiele innych instytucji. Przechadzając się ulicami biurowych dzielnic Poznania można zadumać się nad wieżowcami, które ucieleśniają w przestrzeni miejskiej rozwój gospodarczy tego miasta. Jeśli zaś jest się Poznaniakiem, można w dodatku patrzeć na nie z nieukrywaną dumą.
Jednak należy przy tym pamiętać, że aby wszystkie te inwestycje mogły być zrobione, niezbędna była profesjonalna i staranna kontrola nad ich przebiegiem, która jest finansowana z dwóch źródeł: z kieszeni inwestora , a dodatkowo z pieniędzy publicznych, głównie samorządowych. Nadzór inwestorki to bez wątpienia ten rodzaj nadzoru, w którym największy interes ma inwestor, dlatego nacisk jest położony na realizację budowy i poszczególnych ich etapów w odpowiednich terminach, korzystanie przez podwykonawców wyznaczonych materiałów – istnieje ryzyko, że podwykonawca zechce na materiałach oszczędzić, pogarszając jakość mojej inwestycji.
Taki inwestor zastępczy Poznań powinien znać na tyle dobrze, aby zorientować się prawnych, geologicznych i biznesowych uwarunkowaniach związanych z inwestycją. W innym wypadku może nie spełniać wystarczająco efektywnie swojego zadania, co ma możliwość narazić inwestora na straty.
Jednak jeszcze ważniejsze niż zyski dewelopera czy inwestora jest bezpieczeństwo ludzi przebywających na co dzień w budynkach. Z tego powodu nadzór budowlany Poznań finansuje z własnych środków, a zadanie zapobiegania katastrofom budowlanych spoczywa na najlepszym urzędzie nadzoru budowlanego.
Polecana strona: wojbud Wojciech Żniński.

Dodaj komentarz