Polecany notariusz

Załatwienie wielu spraw urzędowych wymaga wizyty u notariusza. Są takie pozwolenia, upoważnienia lub darowizny, których nie można we własnym zakresie złożyć bez podpisu notarialnego. W ten sposób nie możemy też ani sprzedać, ani zakupić nieruchomości.

Każdorazowo wymaga to sporządzenia odpowiedniej umowy notarialnej w kancelarii. Biura notarialne Łódź nie narzekają na brak klientów, bo sprzedaż i zakup to coś w pełni codziennego w życiu każdego z nas. Jedni pragną sprzedać mieszkanie, inni je zakupić. Jedni sprzedają dom, inni poszukują oferty zakupu. Z notariuszem należy się umówić na konkretny dzień i na konkretną godzinę, ale kiedy już tam jesteśmy, cała procedura przebiega bardzo szybko. Cała formalność u notariusza polega na tym, że powinno się sporządzić akt notarialny, a następnie odczytać go zgromadzonym na spotkaniu stronom, czyli stronie sprzedającej nieruchomości i kupującej. Jeżeli już żadna ze stron nie wnosi żadnego sprzeciwu do treści aktu notarialnego, to zostaje on zatwierdzony i następnie podpisany a także zgłoszony do odpowiednich służb. Nie powinniśmy dodatkowo nic robić, wszystkim para się notariusz. Biuro notarialne Łódź nadzoruje także rozliczenie, jeżeli ma ono nastąpić w gotówce. Jeżeli już jednak rozliczenie będzie się odbywało przelewem, powinno się zaprezentować notariuszowi dowód dokumentujący wykonanie przelewu w ustalonej w akcie notarialnym kwocie. Potwierdzenie wszystkich danych skutkuje zawarciem wiążącej umowy, która obowiązuje w zasadzie od momentu podpisania dokumentu na czas konkretny w jego treści.

Polecamy: kancelarie notarialne w łodzi.