Jak przebiegają mediacje rozwodowe?

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu, który znajduje wykorzystanie w różnorakich kwestiach rodzinnych, w głównej mierze dotyczących rozwodu i separacji. Trzeba zaznaczyć, że mediacje rozwodowe są dobrowolne. W związku z tym tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się na takie rozwiązanie.

Warto jednak podkreślić, że mają charakter poufny i odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora.
Mediacje rozwodowe – co trzeba wiedzieć?
Należy podkreślić, że mediacje rozwodowe wymagają kompetentnego mediatora, czyli osoby godnej zaufania, która swoją profesjonalną wiedzą a także doświadczeniem pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw wśród obiema stronami konfliktu. W związku z tym praca mediatora polega na łagodzeniu napięć, jak również wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, które pozwalają na uzyskanie kompromisu. Warto zdawać sobie sprawę, że mediacje rozwodowe to rozmowy odbywające się w obecności neutralnego mediatora. Mediator może też spotkać się indywidualnie z każdą ze stron, by omówić najbardziej drażliwe kwestie. Warto wspomnieć, że mediator nie udziela żadnych informacji na temat toczących się mediacji osobom trzecim, w związku z tym mediacje mają charakter poufny. Pamiętajmy, że mediacja umożliwia na wypracowanie ugody, która musi być podpisana przez obie strony sporu. W ten sposób można uniknąć postępowania sądowego, które może ciągnąć się bardzo długo a także rozwiąże się z licznymi stresującymi sytuacjami. Nie jest zatem zaskoczeniem, że mediacje rozwodowe są bardzo często wybieranym wyjściem.

Więcej informacji na stronie: mediacje rozwodowe.