Finansowanie paneli fotowoltaicznych: poradnik po programie „Mój Prąd”

Program Mój Prąd to inicjatywa wspierająca rozwój fotowoltaiki w Polsce, ukierunkowana do gospodarstw domowych. Jego kluczowym zadaniem jest powiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), a przez to przyczynienie się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Program oferuje dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz, są przypadki w których, magazynów energii, co daje możliwość na osiągnięcie większej samowystarczalności energetycznej i obniżenie rachunków za prąd.

Zakres wsparcia i warunki kwalifikacji

Program Mój Prąd daje możliwość pozyskanie dotacji na pokrycie części kosztów zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Aby korzystać z skryptu, powinno się spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie statusu gospodarstwa domowego czy instalacja systemu fotowoltaicznego o określonej mocy. Dofinansowanie jest przyznawane po zrobieniu inwestycji i zilustrowaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jej wykonanie w zgodzie z wymogami programu.

Procedura aplikacyjna

Proces aplikacyjny w ramach skryptu Mój Prąd jest stosunkowo prosty i przejrzysty, co zachęca do korzystania z tej formy wsparcia. Aplikacje o dofinansowanie można składać elektronicznie poprzez dedykowaną platformę internetową. Wymagane jest załączenie dokumentacji potwierdzającej zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, w tym faktur a także protokołu odbioru instalacji. Ważnym elementem jest terminowość – wnioski powinno się składać w określonych terminach ogłaszanych przez instytucję zarządzającą programem.

Zobacz: mój prąd 6.0..