Dobry marketing to połowa sukcesu!

Walory przyrodnicze i kulturowe naszego państwie stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i mogłyby w późniejszym czasie tworzyć przewagę konkurencyjną na arenie europejskiej, a dosłownie światowej. Turystyka jest w tej dziedzinie obszarem sporej szansy. Polska poprzez swoje położenie w Europie Środkowej na osi wschód-zachód , a oprócz tego położenie w regionie Bałtyku, jest ważnym obszarem w europejskich powiązaniach komunikacyjnych. Istniejąca infrastruktura turystyczna nie daje możliwość jednakże na pełne korzystanie tego położenia jako czynnika rozwoju, wpływając niekorzystnie na atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Potencjał ten nie jest dostatecznie zastosowany nie tylko ze względu na niską jakość infrastruktury, niemniej jednak również zbyt słabą ofertę dla turystyki oprócz sezonem letnim. Dlatego potrzebna jest w tej dziedzinie właściwie zorganizowana promocja i reklama. Efektywny marketing w turystyce, a głównie sprawny marketing w hotelarstwie, otworzyłby nasz kraj dla turystów, zwłaszcza tych bardzo bogatych, którzy codziennymi korzystają tylko z hoteli. Marketing w hotelarstwie musi być zatem tak zorganizowany, ażeby reklama hotelu, w szczególności hotelu o wysokim standardzie, odniosła sukces i przyniosła wyniki.

Polska ma świetne okoliczności do rozwoju turystyki letniej i zimowej, a również wiosennej i jesiennej. Są to dziedziny o ogromnych możliwościach, które natomiast mimo pewnego postępu, nadal są niemalże całkiem niewykorzystywane. Należycie zorganizowana strategia marketingowa w dziedzinie hotelarstwa i turystyki mogłaby temu zaradzić i przyczynić się do atrakcyjności turystycznej naszego kraju.

Polecam sprawdzić: marketing turystyczny.

Dodaj komentarz