Co to jest ogrzewanie podłogowe frezowane?

Istnieje wiele rozwiązań w ramach systemów grzewczych. Tradycyjnie są stosowane kaloryfery, jednak cyrkulacja powietrza w takich pomieszczeniach sprawia, że można wydzielić strefy ogrzane w różnym stopniu. Prócz tego niska wilgotność sprawia, że łatwo rozprzestrzenia się zarówno kurz jak i roztocza.

Jest to zjawisko szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza w przypadku osób z alergiami. Przyszłościowym sposobem na ogrzewanie domu jest tak zwane ogrzewanie podłogowe frezowane.
Ogrzewanie podłogowe – na czym polega?
Ogrzewanie podłogowe to system oparty na rurkach rozprowadzających ciepło, które są instalowane w podłodze. Odznacza się dwa rodzaje instalacji w ramach tego systemu grzewczego, a mianowicie instalację wodną oraz suchą. W sytuacji ogrzewania podłogowego wskazane jest, by stosować materiały świetnie przewodzące ciepło, przykładowo wylewkę anhydrytową lub pianobeton. Najnowszym wyjściem jest ogrzewanie podłogowe frezowane, które nie wymaga skuwania posadzek. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu techniki frezowania. W dodatku, frezowanie pod ogrzewanie podłogowe jest procesem szybkim i nie powoduje uwalnianie do powietrza pyłu powstającego w czasie prac. Frezowanie to po prostu wycinanie rowków w już wylanej podłodze. W takich tunelach umieszcza się rury sytemu grzewczego i podłącza do źródła zasilania. Jest to zatem forma, dzięki której nie powinno się skuwać całych podłóg, a po zamontowaniu rurek ponownie ich zalewać. To praktyczne rozwiązanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ jest nie tylko szybkie, ale także bardzo funkcjonalne.
Więcej informacji na stronie: frezowanie pod ogrzewanie podłogowe.