Audyt rodo – dlaczego trzeba przeprowadzać?

Audyty stanowią najskuteczniejsze narzędzie, ażeby określona organizacja działała zgodnie z bieżącymi przepisami. Jest to powiązane w głównej mierze z rodo. Rodo określa, w jaki sposób dane osobowe mogą być zbierane a także przetwarzane przez administratora.

Trzeba podkreślić, że administrator może zbierać oraz przetwarzać dane wyłącznie w określonych oraz prawnie uzasadnionych celach. Znaczy to, że każda organizacja musi przestrzegać nowych przepisów związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
Audyty – co warto mieć świadomość tego?
Jeżeli nie mamy pewności, czy nasza firma lub organizacja w sposób właściwy zbiera a także przetwarza dane osobowe, warto korzystać z rozwiązania, jakim jest rodo audyt. Taki audyt dotyczy zarówno wdrożenia procedur rodo, jak i sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania danymi. Warto zaznaczyć, że każdy podmiot, który zbiera oraz zarządza danymi powinien regularnie zarządzać kontrolę, czy stosowane środki a także metody są zgodne z bieżącymi przepisami dotyczącymi przetwarzania informacji. Trzeba zaznaczyć, że audyt zgodności rodo umożliwia w skuteczny sposób oszacować stosowane procedury przez daną organizację, jak również oszacować ryzyko dotyczące potencjalnych naruszeń w zasadach ochrony danych osobowych. Dzięki takiemu audytowi administrator danych osobowych otrzymuje konkretne wytyczne, które pozwalają mu stosować środki zgodne z przepisami. Podobne funkcje spełnia audyt kri. Jest to rodzaj audytu zewnętrznego, który przeprowadzają niezależni eksperci. Dotyczy on systemu zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Polecam: audyt zgodności kri.